Hoofdbeeld Tentoonstelling - Hoofdbeeld Expo
Vredesbeweging

Protestaffiche, "Zwaarden tegen Ploegscharen".

In bruikleen van de Robert Havemann Society

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

De poster

Met deze protestposter demonstreerden Peter Rösch (links) en Roland Jahn (rechts) tegen de plaatsing van Amerikaanse Pershing II raketten in Mutlangen, West-Duitsland, in 1983. Op de poster staat het "Swords to Ploughshares"-logo van de vredesbeweging in de DDR. De Oost-Duitse vredesbeweging ontstond in het begin van de jaren 1980 in de kring van de protestantse kerk. Haar doelen waren de afschaffing van alle kernwapens in Oost en West en de vereniging van de verschillende vredesbewegingen in beide delen van Duitsland. Dit laatste wordt vooral duidelijk gemaakt door deze poster, die ook in het Westen bij vredesdemonstraties werd gebruikt.

De acties van de Oost-Duitse vredesbeweging waren een belediging voor het SED-regime, dat geen openbare kritiek duldde en volgens haar interpretatie vormden alleen de in het Westen gestationeerde kernwapens een bedreiging voor de vrede. Maar omdat de demonstranten de symboliek en retoriek van de socialistische propaganda handig uitspeelden tegen hun eigen regime, konden ze lange tijd relatief vrij handelen. De vredesbeweging in de DDR werd de belangrijkste oppositiebeweging in het land en speelde een belangrijke rol in de vreedzame revolutie van 1989.

© Afbeelding: Böhlau Verlag

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

De sjabloon voor "Zwaarden op Ploegscharen".

Beeldhouwwerk van Jevgeni Viktorovitsj Vuchetitsj

Het motief "zwaarden omsmeden tot ploegscharen" gaat terug op een bijbels citaat uit de profeet Micha. Daar staat:

"Want uit Sion zal onderwijs uitgaan, en het woord des Heren uit Jeruzalem. Hij zal rechtspreken onder grote volken, en vele volken in verre landen berispen. Zij zullen hun zwaarden veranderen in ploegscharen en hun speren in snoeihaken. Geen volk zal een zwaard tegen een ander opheffen, en voortaan zullen zij geen oorlog meer leren voeren. Ieder zal onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom wonen, en niemand zal hem verschrikken.
Want de mond van de HEERE der heerscharen heeft het gesproken." Micha 4:1-4 LUT

Op 4 december 1959 schonk de Sovjet-Unie aan de VN een bronzen beeld van de Sovjetbeeldhouwer Jevgeni Viktorovitsj Vuchetitsj (foto), dat het Bijbelse motief sculpturaal uitbeeldt. Het beeld werd geplaatst in de tuin van het VN-hoofdkwartier in New York City. Het toont een gespierde held die een zwaard tot een ploeg smeedt. Het is ontworpen in de stijl van het Socialistisch Realisme en benadrukt de creatieve kracht van de werkende mens. Tegelijkertijd appelleert het aan het vredesdoel van het VN-Handvest. Het beeld stond model voor de Oost-Duitse schilder Herbert Sander in 1980, toen hij het motief ontwierp voor het eerste vredesdecennium van de protestantse kerken in de DDR. Binnen korte tijd werd het een symbolisch beeld van de Oost-Duitse vredesbeweging dat ook door demonstranten in het Westen werd overgenomen.

© Afbeelding: Wikicommons

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Geef vrede een kans (1987)

In bruikleen van het Duits Spelarchief Neurenberg

"Het doel van het spel is om spelers aan het denken te zetten over wereldwijde onderlinge afhankelijkheid. Er ontstaan levendige discussies tussen jong en oud als het spel een nieuwe betekenis krijgt wanneer de spelers verschillende landen kiezen om te vertegenwoordigen."

Grafisch: Onbekend
Auteur: Michelle Robyn Alexander
Uitgever: Peace Works, Inc.
Jaar van publicatie: 1987
Spelers: 2-4

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Washington Moskou Anti-Monopolie III (1987)

In bruikleen van het Duits Spelarchief Neurenberg

Elk van de spelers vertegenwoordigt een kernmacht. Het doel van het spel is de wereldvrede te handhaven en een kernoorlog te voorkomen. In het midden van het bord bevindt zich een "bewapeningsspiraal" die de wapenwedloop voorstelt. Als de "BOMB" aan het einde van de wapenspiraal arriveert, is de wereldvrede voorbij en heeft iedereen verloren! Als alle spelers echter samenwerken zodat er één het "Wereldvrede"-veld bereikt, is de wapenwedloop voorbij. Alle spelers hebben gewonnen en degene die het meest heeft bijgedragen aan het handhaven van de wereldvrede wordt tot winnaar uitgeroepen.

Grafisch: Onbekend
Auteur: Ralph Anspach
Uitgever: ASS Altenburger speelkaarten
Jaar van publicatie: 1987
Spelers: 2-6

© KOUDE OORLOG MUSEUM

CWM Logo