Hoofdbeeld Tentoonstelling - Hoofdbeeld Expo
Vredesbeweging

Spelen voor de vrede

In bruikleen van het Duits Spelarchief Neurenberg

Spelen als protest. In de jaren 1970 en 1980 gebruikte de vredesbeweging verschillende vormen van protest om haar boodschap tegen de wapenwedloop en de permanente dreiging van kernwapens bekend te maken.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Geef vrede een kans

1987

"Het doel van het spel is om spelers aan het denken te zetten over wereldwijde onderlinge afhankelijkheid. Er ontstaan levendige discussies tussen jong en oud als het spel een nieuwe betekenis krijgt wanneer de spelers verschillende landen kiezen om te vertegenwoordigen."

Grafisch: Onbekend
Auteur: Michelle Robyn Alexander
Uitgever: Peace Works, Inc.
Jaar van publicatie: 1987
Spelers: 2-4

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Washington Moskou Anti-Monopolie III

Elk van de spelers vertegenwoordigt een kernmacht. Het doel van het spel is de wereldvrede te handhaven en een kernoorlog te voorkomen. In het midden van het bord bevindt zich een "bewapeningsspiraal" die de wapenwedloop voorstelt. Als de "BOMB" aan het einde van de wapenspiraal arriveert, is de wereldvrede voorbij en heeft iedereen verloren! Als alle spelers echter samenwerken zodat er één het "Wereldvrede"-veld bereikt, is de wapenwedloop voorbij. Alle spelers hebben gewonnen en degene die het meest heeft bijgedragen aan het handhaven van de wereldvrede wordt tot winnaar uitgeroepen.

Grafisch: Onbekend
Auteur: Ralph Anspach
Uitgever: ASS Altenburger speelkaarten
Jaar van publicatie: 1987
Spelers: 2-6

© KOUDE OORLOG MUSEUM

CWM Logo