Hoofdbeeld Tentoonstelling - Hoofdbeeld Expo
Ruimterace

"Spoetnik 1"

Satelliet (replica)

Spoetnik 1 (Russisch: metgezel, satelliet) was de eerste Sovjetsatelliet die een baan om de aarde bereikte. Hij werd gelanceerd op 4 oktober 1957 en vloog 92 dagen lang in een baan om de aarde. Daarbij zond hij een kortegolfsignaal uit dat wereldwijd ontvangen kon worden. De Spoetnikmissie markeerde het begin van de Sovjet-ruimtevaart en veroorzaakte de "Spoetnikschok" in de Westerse wereld.

Oorsprong: Sovjet-Unie
Gewicht: 83,6 kg
Diameter: 58 cm

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

"Spoetnikschok"

LIFE Magazine, 21 oktober 1957

De "Spoetnikschok" was de term die destijds werd gebruikt om de verbaasde reactie van het Westen op de lancering van de eerste Aardse satelliet te beschrijven. Enerzijds kwam de verrassing voort uit het feit dat de Spoetnik de mensen in het Westen duidelijk maakte dat de Sovjet-Unie superieur was op het gebied van ruimteverkenning. Anderzijds bewees de Aardsatelliet dat de Sovjet-Unie over intercontinentale raketten beschikte waarmee ze niet alleen satellieten in een baan om de aarde kon brengen, maar mogelijk ook kernkoppen kon transporteren en wereldwijd kon inzetten. De dreiging van kernwapens nam dus abrupt toe en de wapenwedloop tussen Oost en West nam aanzienlijk toe.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

CWM Logo