Hoofdbeeld Tentoonstelling - Hoofdbeeld Expo
Ruimterace

Apollo-Soyuz testproject

Origineel constructiemodel van het Apollo- en Sojoez-ruimtevaartuig

Het Apollo-Soyuz Test Project (ASTP, in het oosten Soyuz-Apollo Test Project of SATP) was de eerste samenwerking tussen de VS en de Sovjet-Unie op het gebied van ruimtevaart. Op 17 juli 1975 koppelden een Apollo- en een Sojoez-ruimtevaartuig aan elkaar in een baan om de aarde, waardoor ruimtereizigers van het ene ruimtevaartuig naar het andere konden overstappen. De missie markeerde een keerpunt in de ruimteprogramma's van de supermachten, die tot dan toe strikt gescheiden waren en met elkaar concurreerden. Vanaf het midden van de jaren 70 werd de ruimteverkenning steeds meer een gebied van samenwerking tussen Oost en West, wat hielp om de politieke breuklijnen die door de Koude Oorlog waren ontstaan, te overbruggen.

Hier wordt in het midden van de vitrine het originele model van de fabrikant van het gekoppelde Apollo- en Sojoez-ruimtevaartuig uit 1975 tentoongesteld, waarmee de astronauten en kosmonauten na hun terugkeer op aarde voor de camera poseerden.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Joystick Apollo-Soyuz testproject

De originele joystick die werd gebruikt om het Amerikaanse ruimteveer te besturen tijdens het Apollo-Soyuz testproject in 1975.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

"Apollo-Soyuz-Factsheet".

Een informatieblad over het ASTP

Het bevat de volgorde van de missie, de samenstelling van de bemanning en alle technische maatregelen, inclusief schematische tekeningen van de koppelmodules. Het werd gepubliceerd op 1 januari 1974, een jaar voor de eigenlijke missie.

Al in 1970, een jaar na de maanlanding, werden de eerste onderhandelingen over een gezamenlijk ruimtevaartprogramma met de VS en de USSR gestart. De bevorderde samenwerking tussen de twee supermachten was ook een uitdrukking van de "Detente" (Frans voor ontspanning) van de Amerikaanse president Richard Nixon. Deze ontspanning was duidelijk vanaf 1972, toen Nixon tijdens zijn bezoek aan Moskou de SALT-verdragen met Sovjetleider Leonid Brezjnev tekende, die onder andere een vermindering van intercontinentale ballistische raketten en de stationering van raketafweersystemen aan beide zijden inhielden. Nixon was ook de eerste Amerikaanse president sinds 1945 die Moskou bezocht; dit werd al geïnterpreteerd als een teken van toenadering.

Op deze top werd ook de "Overeenkomst inzake samenwerking bij de exploratie en het gebruik van de kosmische ruimte voor vreedzame doeleinden" ondertekend, die gericht was op toekomstige samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie en de basis legde voor het Apollo Soyuz Test Project (afgekort ASTP). In het Oosten werd het het Soyuz Apollo Test Project genoemd, om het eigen ruimteveer eerst Soyuz te noemen.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Voorpagina van het tijdschrift Krokodil uit 1975

Karikatuur over de ASTP in Krokodil magazine

De cartoon toont de koppelmanoeuvre van de Apollo en Sojoez ruimtecapsules. De figuur in het midden, een schim met de tekst "Koude Oorlog", wordt tijdens deze manoeuvre verpletterd. De cartoon verwijst dus naar de symbolische politieke betekenis van deze missie om de spanningen van de Koude Oorlog te overwinnen.

Het jaar 1975 werd gekenmerkt door het détente-beleid. Met de Slotakte van Helsinki werden de grenzen tussen Oost en West door beide partijen formeel erkend en werd een intensivering van de culturele en economische uitwisseling overeengekomen. Bovendien verbonden beide partijen zich ertoe de mensenrechten te respecteren, wat leidde tot een langdurige versterking van dissidente groeperingen, vooral in de socialistische landen. Het ASTP van 1975 getuigt van dit hoogtepunt van de ontspanning in het midden van de jaren 70.

© Крокодил, 1975 Apollo Sojoez, № 21

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

https://www.spaceconsult.de/

De geldschieter is Gerhard Daum, ruimtevaartjournalist en ruimtevaartdeskundige, directeur van Space Consult - ruimtevaarttentoonstellingen, uitlenen van exposities, astronautenbureau en lezingen van deskundigen.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

https://speyer.technik-museum.de/de/raumfahrt

De stukken maken deel uit van Europa's grootste tentoonstelling over bemande ruimtevaart "Apollo and Beyond" in het Technik Museum Speyer en worden momenteel uitgeleend aan het Koude Oorlogsmuseum in Berlijn.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

CWM Logo