Hoofdbeeld Tentoonstelling - Hoofdbeeld Expo
Atoombom

Geigerteller

Sovjet-Unie ca. 1960

Door de Sovjet-Unie ontworpen apparaat waarmee radioactieve straling gemeten kon worden.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Stralingsdosimeter, tactisch (rechts)

Duitse strijdkrachten 1961
- Stralingsdosimeter
- Oplaad- en leesapparaat
- Opbergdoos

Met deze militaire dosismeter konden soldaten zien of ze aan radioactieve straling waren blootgesteld. Hiervoor moesten ze de dosismeter (1) dicht op hun lichaam dragen. De straling kon worden afgelezen in het oculair aan de bovenkant van de dosismeter. Met het meegeleverde oplaad- en afleesapparaat (2) konden de dosismeters in het donker worden opgeladen en afgelezen. De dosismeters en de oplader konden worden opgeborgen en vervoerd in de opbergdoos (3).

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

1 Stralingsdosimeter

© Duitse Strijdkrachten TDv 6665/002-14

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

2 Apparaat voor opladen en lezen

© Duitse Strijdkrachten TDv 6665/002-14

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

3 Opbergdoos

© Duitse Strijdkrachten TDv 6665/002-14

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Zakdosismeter (midden)

Amerikaanse leger ca. 1954

Deze chemische dosimeter van het Amerikaanse leger zit in een olijfgroene metalen behuizing. Op het deksel staat: "U.S. Army, Dosimeter, Radiation Tactical EIR3", terwijl aan de binnenkant van het deksel staat: "Keep closed except when reading". De "54" verwijst waarschijnlijk naar de productiedatum. De onderste helft van het apparaat bevat vijf glazen flesjes gevuld met oplossingen, die gedeeltelijk zichtbaar zijn door een horizontaal venster.

De instructies boven het venster luiden: "Schudden en dan in verticale positie aflezen. De violette kleurstof wordt geeloranje na blootstelling aan de zon" Onder het venster staat: "50, 125, 175, 300, 450 röntgenstralen. Vermijd langdurig kijken in direct zonlicht."

De oplossing in de ampullen bestaat uit alcoholvrije chloroform en de kleurstof broom-creosol violet. Wanneer de chloroform stralingsenergie absorbeert, wordt zoutzuur gevormd, waardoor de kleur van de kleurstof verandert van violet naar geel. Om de gevoeligheid aan te passen, wordt natriumhydroxide toegevoegd.

Het doel van de dosimeter was waarschijnlijk om de gevechtscapaciteit te voorspellen van troepen die een gebied binnengingen waar een tactisch nucleair wapen was ingezet.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Persoonlijke dosismeter DP-22V (linksachter)

Sovjet-Unie ca. 1960
- Persoonlijke dosismeter DKP-50A
- Lader ZD-5

Met deze dosismeter was het mogelijk om te controleren of mensen aan radioactieve straling waren blootgesteld.© KOUDE OORLOG MUSEUM

Afbeelding voor station: . - Afbeelding voor station: .

Impactmeter

Duitse Strijdkrachten ca. 1960

Dit eenvoudige draaiplateau van de Bundeswehr was bedoeld om het effect van tactische kernwapens te berekenen. Het werd vanaf het begin van de jaren 60 gebruikt in militaire commandoposten en diende om de schade te schatten die het gebruik van de bijbehorende kernwapens op het slagveld zou veroorzaken.

© KOUDE OORLOG MUSEUM

CWM Logo