Vredesbeweging

Hedendaagse getuigen

De houding naar buiten dragen

Margitta Kupler uit Oost-Berlijn was sinds 1978 betrokken bij talrijke vredesgroepen van de Junge Gemeinde (JG). Ze legt uit waarom ze in de jaren 80 het vredessymbool "Swords to Ploughshares" in het openbaar droeg en dit toch geen gevolgen voor haar had.

Gesprekken met vredesactivisten

Rolf Rapp was sinds 1982 directeur van de politie in Aalen en was dus ook verantwoordelijk voor de politieoperaties in Mutlangen. Terugkijkend bepaalden de protesten tegen de daar gestationeerde Pershing II middellangeafstandsraketten vijf jaar van zijn diensttijd. Rapp vertelt hoe en waarom de relatie met de vredesactivisten in de loop der tijd veranderde.

Menselijke kettingen

Vredes- en conflictonderzoeker Wolfgang Sternstein nam deel aan talrijke demonstraties en blokkades tegen het civiele en militaire gebruik van kernenergie. Sternstein herinnert zich de spanningen binnen de vredesbeweging en het gemeenschapsopbouwende effect van de menselijke ketting van Stuttgart naar Neu-Ulm in 1983.

Christelijke vredesbeweging

Albrecht Wetzel werd in 1966 geboren in Werdau, Saksen, en groeide op in een christelijk gezin. Hij sloot zich al op jonge leeftijd aan bij de Junge Gemeinde. Wetzel legt uit waarom hij in het begin van de jaren 1980 bewust de "Swords to Ploughshares" patch droeg en welke gevolgen dit voor hem had.

Russische inspecteurs

Volgens het INF-verdrag tussen de Sovjet-Unie en de VS van 8 december 1987 moesten alle middellange- en korteafstandskernraketten vernietigd worden en mochten er geen wapens van dit type meer geproduceerd worden. Zo kwam het dat Rolf Rapp, als politiedirecteur van Aalen, op een dag het nieuws kreeg van de komst van Russische inspecteurs in Mutlangen.

Op vele manieren geblokkeerd

In de jaren 80 voerden Wolfgang Schlupp-Hauck en andere vredesactivisten campagne tegen de Pershing II kernraketten die in Mutlangen gestationeerd waren. Keer op keer werden de toegangswegen naar het raketdepot van het Amerikaanse leger geblokkeerd. Schlupp-Hauck herinnert zich verschillende gedenkwaardige blokkadeacties, elk met een ander motto.

CWM Logo